LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasnyj Jaras, Šipunovo, Altajaus kr., RSFSR