LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Oktiabrskis (Trisdešimt trečiasis (33) baras), Kosichos, Altajaus kr., RSFSR