LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bystryj Istokas, Bystryj Istoko, Altajaus kr., RSFSR