LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Akuticha, Bystryj Istoko, Altajaus kr., RSFSR