LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zapadnaja, Bijsko, Altajaus kr., RSFSR