LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čiujskis, Bijsko, Altajaus kr., RSFSR