LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bijsko kiaulininkystės sovch., Bijsko, Altajaus kr., RSFSR