LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

NKVD sovch.(prie Barnaulo), Barnaulskio, Altajaus kr., RSFSR