LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Devyniasdešimt devintasis (99) baras (Barnaulas), Barnaulskio, Altajaus kr., RSFSR