LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zyrianskojė, Zyrianskojės, Tomsko sr., RSFSR