LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Torba, Zyrianskojės, Tomsko sr., RSFSR