LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Orlovka, Zyrianskojės, Tomsko sr., RSFSR