LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Okunejevas, Zyrianskojės, Tomsko sr., RSFSR