LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aštuoniasdešimt šeštasis (86) kvartalas, Tomsko, Tomsko sr., RSFSR