LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Salatas, Kargasoko, Tomsko sr., RSFSR