LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Logalka, Kargasoko, Tomsko sr., RSFSR