LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tiga 2-ji (Tiga), Čainsko, Tomsko sr., RSFSR