LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rimovojė, Čainsko, Tomsko sr., RSFSR