LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rimovojė, Čainsko, Tomsko sr., RSFSR