LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kopanoje Ozeras, Čainsko, Tomsko sr., RSFSR