LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelanskas, Čainsko, Tomsko sr., RSFSR