LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelanskas, Čainsko, Tomsko sr., RSFSR