LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Centralnaja Niursa , Čainsko, Tomsko sr., RSFSR