LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Centralnaja Niursa , Čainsko, Tomsko sr., RSFSR