LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vladivostokas, Vladivostoko, Primorės kr., RSFSR