LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jaga (Vorošilovo kol., vėliau kol. „Stalinec“), Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR