LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust Čiulskas, Tiuchteto, Krasnojarsko kr., RSFSR