LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Žeržulas, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR