LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pimija (Pimskij Logas, antrasis (2) barakas), Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR