LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kodinskis, Kežmos, Krasnojarsko kr., RSFSR