LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dementjevka (Dementjevskij Boras, Demboras), Kazačinskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR