LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Angarskas (Angara, Angarsko pabėgių gamykla), Jeniseisko, Krasnojarsko kr., RSFSR