LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljšoj Ulujus, Boljšoi Ulujaus , Krasnojarsko kr., RSFSR