LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boljšoj Ulujus, Boljšoi Ulujaus , Krasnojarsko kr., RSFSR