LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kaninas (d. Pečioros miesto dalis), Kožvos (d. Pečioros), Komi ASSR, RSFSR