LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kožymas, Intos (Kožvinskio), Komi ASSR, RSFSR