LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Podkamenaja, Ust Udos, Irkutsko sr., RSFSR