LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Podkamenaja, Ust Udos, Irkutsko sr., RSFSR