LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bolšaja Jelanė , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR