LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kočergatas, Sliudiankos, Irkutsko sr., RSFSR