LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jenisiejus (b. Bur. Jangutas) , Osos, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR