LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Taškajus, Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR