LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Taškajus, Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR