LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Charancai (vaikų darželis-prieglauda), Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR