LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Molotovo kol., Echirit Bulagatskio, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR