LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kirzavodas 2-asis, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR