LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kasjanovka 18 šachta , Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR