LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelanka, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR