LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mogojonokos (Lenino kol.), Alarskio, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR