LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novaja Zemlia

Autonominė sritis: Neneckio n.o.

Kraštas/respublika: Archangelsko sr.

Valstybė: RSFSR