LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zagainovas

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Zagainovas (rus. Загайново) – kaimas Troickojės rajone, apie 15 km į pietvakarius nuo rajono centro.

1941 m. į Zaiganovą buvo ištremta apie 20 Lietuvos gyventojų (3 lietuvių ir 3 žydų šeimos iš Šiaulių bei Kauno miestų). Yra liudijimų, kad tremtinių čia galėjo būti  daugiau – iki 50 žmonių. Karo metais į Zagainovą atitremta ir Pavolgio vokiečių. Zagainovas buvo nedidelis, Sibirui būdingas kaimelis, įkurtas tarp Barnaulo ir Bijsko besidriekiančiose miškingose lygumose. Tremtiniai ir vietiniai gyventojai čia daugiausia dirbo miškuose: kirto, genėjo medžius, rinko sakus. Stokojant kvalifikuoto medicinos personalo, Marija Baranauskienė buvo įdarbinta sesele Zaiganovo ambulatorijoje.

1942 m. beveik visi Zagainovo tremtiniai buvo išvežti į Jakutiją, daugiausia Buluno rajono Trofimovsko gyvenvietę. Zagainove liko gyventi tik M. Baranauskienė su dukromis. Pokario metais jai buvo leista persikelti į rajono centrą Troickoję, kur ji dirbo kaimo ligoninėje. Apie vėliau Zagainove galimai likusius gyventi tremtinius liudijimų neišliko. Zaiganovo kaimas išliko. Šiuo metu čia gyvenama.

Kapinės. Žinomi  du mirę tremtiniai. Apie jų palaidojimo vietą žinių nėra.