LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

99-asis kvartalas

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 99-asis kvartalas – išnykęs miško kirtimo punktas Troickojės rajone, Zavodskojės kaimo apylinkėse.

1941 m. spalį į 99-ąjį kvartalą iš Barnaulo atvežta apie 50 tremtinių (dauguma iš Panevėžio, kelios šeimos – Utenos rajono). 99-asis kvartalas buvo nedidelė gyvenvietė miško tankmėje. Čia stovėjo vienas barakas, kuriame apgyvendinti visi tremtiniai, nedidelė kontora su valgykla ir keletas medinių trobelių vietiniams darbininkams. Tremtiniai dirbo miškuose. Stipresni kirto medžius, krovė medieną į vagonus. Moterys daugiausia genėjo, pjaustė ir degino šakas.

1942 m. vasarą visi 99-ojo kvartalo tremtiniai išvežti į Jakutiją. Beveik visi jie atsidūrė Tit Arų saloje, Lenos deltoje,  Buluno rajone.

Kapinės. Žinoma apie vieną mirusį tremtinį. Daugiau duomenų apie mirusius ir palaidojimo vietą nėra.