LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aleiskis

Rajonas: Aleisko

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Aleiskis(rus. Алейский совхоз) –nedidelis Aleiskio kaimelis (rus. Алейский), už poros kilometrų į vakarus nuo rajono centro Aleisko (rus. Алейск) miesto.

1941 m. liepos mėnesį į Aleiskio kaimelį iš Aleisko geležinkelio stoties buvo atvežta keletas lietuvių tremtinių šeimų, 12-14 žmonių. Dauguma tremtinių išvežta iš Vilniaus (kitais duomenimis viena šeima – iš Kauno).

Tuo metu Aleiskis buvo nedidelė gyvenvietė. Čia gyveno apie 200 žmonių. Veikė nedidelė pradinė mokykla, parduotuvė, ambulatorija. Tremtiniai kartu su čia gyvenusiais vietiniais rusais dirbo įvairius žemės ūkio darbus, daugiausia – pjaudavo ir apdorodavo javus. Žiemą tremtinės moterys dažnai vykdavo į Aleisko miestą, kur dirbdavo siuvyklose ar kitose įmonėse.

1942 m. vasarą visi tremtiniai iš Aleisko tarybinio ūkio išvežti į Barnaulą ir perkelti į Jakutijos šiaurę, daugiausia - į gyvenvietes Ust Janos rajone, Janos upės deltoje.

Aleiskio kaimelis išliko, šiuo metu čia gyvenama.