LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Trisdešimt antrasis (32) kilometras

Rajonas: Zaigrajevo

Kraštas/respublika: Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika )

Valstybė: RSFSR

             32-asis kilometras – nedidelė geležinkelio darbininkų gyvenvietė Zaigrajevo rajone, Čelutajaus upės ir Moisos upelio santakoje, už 32 km į pietus nuo Čelutajaus (1-ojo kilometro). 32-ajame kilometre buvo įrengta viena iš rytinės Čelutajaus geležinkelio linijos stočių. Nuo jos iki už 10 km esančios Moisos gyvenvietės buvo nutiesta neilga geležinkelio linijos atšaka, medienai iš giliai taigoje buvusių kirtaviečių išvežti.

            1951 m. į 32-ąjį kilometrą iš Mostovkos buvo perkeltos dvi šeimos. Tuo metu 32-ajame kilometre buvo pastatyta keletas vietinių gyventojų namų, 2 barakai, nedidelė parduotuvė ir pradinė mokykla. Tremtiniai buvo apgyvendinti viename barake kartu su vietiniais rusai ir represuotais buvusiais RA kareiviais, „vlasovininkais“.

32-ajame kilometre dauguma tremtinių remontavo ir prižiūrėjo geležinkelį. Darbingi vyrai dažnai buvo panaudojami ir vagonų krovimo darbuose arba išvežami dirbti į kitas gyvenvietes, kur veikė lentpjūvės, pabėgių gamyklos ar kitos miško pramonės įmonės.

            1955 m. visi 32-ajame kilometre gyvenę tremtiniai buvo perkelti į 25-ojo kilometro gyvenvietę, įkurtą prie tuo metu tiesiamos vakarinės Čelutajaus geležinkelio linijos.

6-ojo dešimtmečio pabaigoje 32-ojo kilometro geležinkelio stotis buvo uždaryta, o ištuštėjusi gyvenvietė panaikinta.