LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Anga

Rajonas: Angos (d. Kačiugo)

Kraštas/respublika: Irkutsko sr.

Valstybė: RSFSR