LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Veronika Zalinkevičienė 1905 Pasvalio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-05 grįžo
206202 Stasys Zalinkevičius 1897 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
206203 Jonas Žališauskas 1904 Skuodo suėmimas 1953 Kazachija mirė lageryje
206204 Sigitas Žališkevičius 1932 Vilniaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1956-05-16 grįžo
206205 Marytė Žąsytytė 1915 Šilalės suėmimas 1953 Lietuva 1955
206206 Stasys Žeimavičius 1910 suėmimas 1953 Irkutsko sr.
206207 Stasys Žeimavičius nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
206208 Jonas Žemaitis 1909 suėmimas 1953 Maskvos sr.
206209 Antanas Židonis 1914 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-12-09
206210 Alfonsa Zikaraitė 1932 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-27
206211 Bronius Žilinskas 1905 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
206212 Ignas Žilinskas 1912 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-19 grįžo
206213 Juozas Žilius 1924 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-20
206214 Marijona Žiliūtė 1906 suėmimas 1953 Mordovija 1960-07-11 grįžo
206215 Petras Žilys 1897 Kėdainių suėmimas 1953 Mordovija 1957-12-13
206216 Eleonora Ziniūtė 1932 suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-30
206217 Juozas Zinkevičius 1923 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
206218 Kazys Zinkevičius 1916 Kupiškio suėmimas 1953 Kazachija 1958-10-25 grįžo
206219 Emilija Žitkienė 1892 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206220 Kazė Žitkutė 1920 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206221 Aleksas Žiūkas 1919 Prienų suėmimas 1953 Komija 1956-08-09
206222 Antanas Žiūkas 1931 suėmimas 1953 grįžo
206223 Jonas Žiūkas 1928 Kauno tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-09-19 grįžo
206224 Edvardas Žižys 1905 Anykščių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1955-03-07
206225 Juozas Žlioba 1901 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-26
206226 Kęstutis Boleslovas Znamenskas 1933 suėmimas 1953 Kaliningrado sr. grįžo
206227 Augustinas Zubė 1910 Skuodo suėmimas 1953 Vologdos sr. 1956-05-31 grįžo
206228 Alfonsas Žukas 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-04 grįžo
206229 Antanas Žukas 1931 suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1954-11-11
206230 Albinas Žukauskas 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-09
206231 Bronislavas Žulys 1923 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-09
206232 Stasys Žulys 1935 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-11-11
206233 Bronius Zuoza 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Komija 1956-06-05 grįžo
206234 Mikas Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206235 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
206236 Vladislava Zvicevičiūtė 1925 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
206237 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206238 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206239 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
206240 Aleksas Etminavičius suėmimas 1954 Komija mirė lageryje
206241 Justinas Gudas 1950 Telšių tremtis 1954 Tomsko sr. 1965 grįžo
206242 Zosė Jankauskienė tremtis 1954 grįžo
206243 Juozas Juška 1895 suėmimas 1954 Chabarovsko kr.
206244 Juozas Norvaiša 1905 Tauragės tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206245 Valis Petrauskas 1915 Skuodo tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-07-01
206246 Lidija Trautmanienė 1902 tremtis 1954 Tomsko sr. 1958-07-10 negrįžo
206247 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
206248 Vladas Lapėnas 1931 Biržų tremtis 1955 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
206249 Vytautas Druktenis tremtis 1956 Krasnojarsko kr. grįžo
206250 Marytė Mickevičiūtė 1950 Varėnos tremtis 1956 Irkutsko sr. grįžo